Quickscans en Adviezen

Verschillende aspecten van uw Oracle platform kunnen wij voor u onderzoeken en adviseren.

Healthcheck:

Uw Oracle omgeving wordt onderzocht en er wordt gesproken met uw medewerkers. De bevindingen van het onderzoek worden achteraf gedetailleerd vastgelegd en aan u gepresenteerd middels een rapport, dat is voorzien van eventuele aanbevelingen. In het rapport wordt, voor zover van toepassing en gewenst, aandacht besteed aan:

Inrichting advies:

Heeft u uw Oracle platform goed ingericht? Wat kunt u verbeteren? Hoe veilig zijn uw configuraties?

Performance advies:

Wilt u concrete aanbevelingen ten aanzien van uw performance problemen?

Backup & Recovery (RMAN) advies:

Hoe zet u uw backup en recovery procedures op? Wat zijn de consequenties van een systeemcrash met uw huidige procedures? Wilt u uw huidige procedures testen?.

RAC/Dataguard/Grid advies:

De "Right Aviability" voor uw Oracle infrastructuur. Uw systemen uitbouwen naar een RAC/Dataguard infrastuctuur, het tunen en configureren en geven u advies over het beheer van deze complexe omgeving.

Data warehousing Database advies:

Het tunen van uw data warehouse omgeving en geven u concreet advies met betrekking tot de inrichting een operationele warehouse omgeving.

Oracle licenties advies:

Welke licenties zijn er en heeft u nodig omm u huidige omgeving te kunnen beheren.
Comments